Thursday, June 2, 2011

progeCAD 2011 акција

Непосредно пред објавувањето на progeCAD 2011, Ви овозможуваме при купувањето на progeCAD 2010 Professional, да добиете бесплатна надоградба после објавувањето на progeCAD 2011 Professional.

Оваа акција ќе трае до објавувањето на најновата верзија на progeCAD.

Купете го progeCAD 2010