Tuesday, December 24, 2013

Беспатна надоградба на progeCAD 2014

proge_update
Како и секој пат пред објавувањето на нова верзија на progeCAD сите купувачи на progeCAD 2013 Professional се здобиваат со право на надоградба од верзијата 2013 на новата верзија 2014 потполно БЕСПЛАТНО после нејзиното објавување.
Промотивниот период трае од 1 декември 2013 до објавувањето на progeCAD 2014!

Повеќе